Forside Natur Kultur Plejeplan Plejetiltag Insekter Planter Svampe Turkort Kontakt

Præstegårdsbakkerne

Hvad er en plejeplan?

En plan for målrettet pleje, der langsigtet udvikler et naturområdes værdier. Både natur- , kultur-, landskabelige og rekreative værdier. Plejeplanerne skal både beskytte naturen og give muligheder for oplevelser i naturen. Naturplejen skal beskytte områderne mod tilgroning, slid og forstyrrelser samt forurening med næringsstoffer.

Indsatsen skal også leve op til fredningsbestemmelserne.

Plejeplanerne beskriver områdernes rekreative kvaliteter og beskyttede naturtyper, du som borger skal tage hensyn til.

Se plejeplan i pdf-format, klik her