Forside Natur Kultur Plejeplan Plejetiltag Insekter Planter Svampe Turkort Kontakt

Præstegårdsbakkerne

Insekter

Der en god insektbestand på området. Der er en del sjældne arter, som især er tilknyttet overdrevene og den lysåbne natur. Det er bl.a. sommerfuglene Okkergul pletvinge, som er talrig her, Grøn køllesværmer samt Seksplettet køllesværmer. Der er registreret 209 arter af natsværmere. Der er registreret 70 billearter (2019)

Undersøgelsen og rapportens formål du ser link til nedenfor, er at bidrage til en plejeplan for Præstegårdsbakkerne med afsæt i stedets eksisterende naturtyper og naturværdier belyst ud fra insektfaunaen; hhv. dag- og natsommerfugle, og biller (især jordløbende biller, gødningsbiller, og i mindre omfang biller tilknyttet dødt ved). Herunder at belyse stedets potentialer og give konkrete plejeforslag.

Mange insekter stiller lidt anderledes krav til levestedet end planterne. Insekterne kan derfor være med til at pege på naturværdier i området der ellers let overses. Dermed kan stedets insektfauna bidrage til at belyse relevante hensyn og plejetiltag i Præstegårdsbakkerne med henblik på at optimere biodiversiteten og udvikle et højt naturindhold.

I sidste ende skal hensyntagen til både insekter, planter og naturtyper afvejes og tilpasses hinanden.

Se insektliste i pdf-format, klik her


Okkergul Pletvinge