Forside Natur Kultur Plejeplan Plejetiltag Insekter Planter Svampe Turkort Kontakt

Præstegårdsbakkerne

Kultur

Præstegårdsbakkerne er et smukt kuperet morænelandskab. Området har gennem mange år været et åbent overdrevs- og englandskab med en mosaik af bevoksninger. Præstegårdsbakkerne har været brugt til fælles græsningsområde for det senmiddelalderlige landsbyfællesskab i Bjergby. Området blev udskiftet i 1790 og var i lang tid en del af et større vådområde. Nedenfor er der nærmere forklaring til markeringerne på kortet.1: Drikkevand:
Lige syd for det fredede område ligger det nu nedlagte vandværk. Grundvandet, der blev pumpet op, var af en ringe kvalitet og havde svært ved at overholde forskellige grænseværdier. Værket blev lukket omkring 2000.

2: Peterspladsen:
Ved Solhjem ligger der en dyre-skulpturpark. Dyrene er udført af Peter Jensen(1898-1985). Han boede i Bjergby. I 1987 blev skulpturerne flyttet hertil. Han blev kaldt "Danmarks Peter" og var en ægte folkekunstner. Dyrene er fremstillet af cement og skrot. Se mere på: www.peterspladsen.dk

3: Kirke og præstegård:
Bjergby kirke er i romansk stil og antagelig opført en gang i 1100-tallet. Den svungne gavl genfindes på 6 andre kirker i det nordlige Vendsyssel, bl.a. på Mygdal kirke. Præstegård og sognegård er nyopført. Kirken er fornyligt lige blevet renoveret og genåbnet i 2020.

4: Gammel losseplads:
Det nordøstligste hjørne af bakkerne har fungeret som fyldplads og losseplads frem til 1960. Idag er pladsen jorddækket og stedet er sprunget i skov. Alle lokalsamfund havde en sådan plads.

5: Jernaldergrav:
Graven er udgravet i 1926 og dateret til år 0-200. Oprindeligt var der 3 grave. Graven er en stenkiste hvor den døde blev lagt med gravgaver. Graven vidner om at der har boet mennesker her i mange tusind år. I denne grav var der 5 lerkar og en jernkniv.

6: Issø:
Her ses en dæmning, som dannede en lille sø. Her kunne man om vinteren hugge isblokke og køre dem til iskælderen på mejeriet Houbak, der lå nord for Bjergby. Andelsmejeriet var i brug fra 1888 til 1984.

7: Aktivitetshuset Solhjem:
Aktivitetshuset blev etableret 2015 af lokale beboere. Huset, som drives af frivillige, er et tidligere plejehjem. Der er mange aktiviteter i huset bl.a. husflidsforening, cykelklub, kafferisteri og bryglaug. Huset fremtræder i dag velholdt og rummer også værelser, og stue og værelser kan lejes til en beskeden pris.
Se mere på: www.solhjem.dk. Kun 900 m. fra Aktivitetshuset Solhjem findes en god shelterplads kaldet Skoleskoven.

Når du bevæger dig rundt i området så er cykling og ridning ikke tilladt. Hunde skal være i snor. Tag hensyn til de græssende dyr. Affald kan afleveres ved Aktivitetshuset Solhjem. Parkering kan ske ved Aktivitetshuset Solhjem.