Forside Natur Kultur Plejeplan Plejetiltag Insekter Planter Svampe Turkort Kontakt

Præstegårdsbakkerne

Kontakt

Bjergby-Mygdal sognes menighedsråd
Email: bjergby.sognhjoerring@km.dk
Web: www.sogn.dk/bjergby-hjoerring

Bjergby-Mygdal Sogne ejer Præstegårdsbakkerne, og har været meget imødekommende overfor fredningssagen i 2013, og har frivilligt stillet området til rådighed for offentligheden.

DN Hjørring
Email: hjoerring@dn.dk
Web: www.dn.dk/hjoerring

For at bevare områdets naturmæssige kvaliteter fra tilgroning, valgte man i 2013 at frede det. Fredningen af Præstegårdsbakkerne har været let at gennemføre. Det skyldes ikke mindst et godt samarbejde mellem Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd, Hjørring Kommune og DN. DN har stået bag tilvejebringelse af midler til informationstavler og hjemmeside.

Jakob Kofoed, Naturvejleder
Tlf.: 31 34 62 91
Email: kofoed@mac.com

Jakob har designet informationstavler, og været med til at planlægge traveruter.

Hjørring Kommune
Email: hjoerring@hjoerring.dk
Web: www.hjoerring.dk

Kommunen ar ansvarlig for at der udarbejdes en plan for området, hvor naturplejen og publikumsfaciliteterne beskrives. Det er også kommunen der efterfølgende udfører de praktiske opgaver som træfældning og opsætning af hegn. En stor del af den pleje, som foregår i området, sker ved afgræsning.

Aktivitetshuset Solhjem
Præstevænget 1, 9800 Hjørring
Kontakt: Kim Nygaard Hansen
Email: info@solhjem.dk
Web: www.solhjem.dk

Aktivitetshuset Solhjem har stået for udvikling af hjemmesiden. Ved Aktivitetshuset Solhjem er opstillet informationstavler, og der er mulighed for at parkere her, hvis du vil trave en tur i området. Affald kan afleveres ved Aktivitetshuset Solhjem.
I åbningstiderne kan du låne et toilet i Aktivitetshuset. Du kan også her finde mere information om oplevelser i området. Aktivitetshuset blev etableret 2015 af lokale beboere. Huset, som drives af frivillige, er et tidligere plejehjem. Der er mange aktiviteter i huset bl.a. husflidsforening, cykelklub, kafferisteri og bryglaug. Huset fremtræder i dag velholdt og rummer også værelser, og stue og værelser kan lejes til en beskeden pris.